serving Media
Fred Kies
lambertusstraat 64 a
3062 wj rotterdam
+31 06 - 53930564

Kuifeend, paartje

 

Kuifeend, paartje

Kuifeend paartje
Kralingseplas jan 2023
klik op de foto voor een uitvergroting

   
Krooneend

 

Krooneend

Krooneend mannetje
Kralingseplas jan 2023
klik op de foto voor een uitvergroting

   
Krooneend

 

Krooneend

Krooneend vrouwtje
Kralingseplas jan 2023
klik op de foto voor een uitvergroting

   
Krooneend

 

Krooneend

Krooneend mannetje
Kralingseplas jan 2023
klik op de foto voor een uitvergroting

   
Krooneend

 

Krooneend

Krooneend mannetje
Kralingseplas jan 2023
klik op de foto voor een uitvergroting

   
Krooneend

 

Krooneend

Krooneend vrouwtje
Kralingseplas jan 2023
klik op de foto voor een uitvergroting

   
Krooneend mannetje

 

Krooneend mannetje

Krooneend
Kralingseplas jan 2023
klik op de foto voor een uitvergroting

   
Dodaars

 

Dodaars

Dodaars
Kralingseplas jan 2023
klik op de foto voor een uitvergroting

   
Dodaars

 

Dodaars

Dodaars
Kralingseplas jan 2023
klik op de foto voor een uitvergroting

   
Witte Kwikstaart

 

Witte Kwikstaart

Witte Kwikstaart
Lauwersmeer 2022
klik op de foto voor een uitvergroting

   
Winterkoning

 

Winterkoning

Winterkoning
Kralingsebos, 2022
klik op de foto voor een uitvergroting

   
Winterkoning

 

Winterkoning

Winterkoning
Kralingsebos, 2022
klik op de foto voor een uitvergroting

   
Visdief

 

Visdief

Visdief
klik op de foto voor een uitvergroting

   
Tureluur

 

Tureluur

Tureluur
Zuidlaardermeer, 2022
klik op de foto voor een uitvergroting

   
Tureluur

 

Tureluur

Tureluur
Zuidlaardermeer, 2022
klik op de foto voor een uitvergroting

   
Torenvalk

 

Torenvalk

Torenvalk
Schieveen, 2022
klik op de foto voor een uitvergroting

   
Tjiftjaf

 

Tjiftjaf

Tjiftjaf
2022
klik op de foto voor een uitvergroting

   
Tapuit

 

Tapuit

Tapuit
Lauwersmeer 2022
klik op de foto voor een uitvergroting

   
Rietzanger

 

Rietzanger

Rietzanger
Zuidlaardermeer 2022
klik op de foto voor een uitvergroting

   
Roodborst

 

Roodborst

Roodborst
klik op de foto voor een uitvergroting

   
Rietgors

 

Rietgors

Rietgors
Lauwersmeer 2022
klik op de foto voor een uitvergroting

   
Regenwulp

 

Regenwulp

Regenwulp
Dollard 2022
klik op de foto voor een uitvergroting

   
Ooievaar

 

Ooievaar

Ooievaar
klik op de foto voor een uitvergroting

   
Knobbelzwaan

 

Knobbelzwaan

Knobbelzwaan
klik op de foto voor een uitvergroting

   
Noordse Kwikstaart, Paartje

 

Noordse Kwikstaart, Paartje

Noordse Kwikstaart, Paartje
Lauwersmeer 2022
klik op de foto voor een uitvergroting

   
Nijlgans

 

Nijlgans

Nijlgans
Kralingse Plas 2022
klik op de foto voor een uitvergroting

   
Kuifeenden, paartje

 

Kuifeenden, paartje

Kuifeenden, paartje
Heemtuin Kralingen 2022
klik op de foto voor een uitvergroting

   
Krooneenden

 

Krooneenden

Krooneenden
Kralingse Plas 2022
klik op de foto voor een uitvergroting

   
Kemphaan, vrouwtje

 

Kemphaan, vrouwtje

Kemphaan, vrouwtje
Warder 2022
klik op de foto voor een uitvergroting

   
Halsbandparkiet

 

Halsbandparkiet

Halsbandparkiet
Kralingse Bos 2022
klik op de foto voor een uitvergroting

   
Grutto

 

Grutto

Grutto
Lauwersmeer 2022
klik op de foto voor een uitvergroting

   
Grote Aalscholver

 

Grote Aalscholver

Grote Aalscholver
Lauwersmeer 2022
klik op de foto voor een uitvergroting

   
Grauwe Ganzen, met kuikens

 

Grauwe Ganzen, met kuikens

Grauwe Ganzen, met kuikens
Zevenhuizer Plassen 2022
klik op de foto voor een uitvergroting

   
Gaai

 

Gaai

Gaai
2022
klik op de foto voor een uitvergroting

   
Fuut, paartje

 

Fuut, paartje

Fuut, paartje
Heemtuin Kralingen 2022
klik op de foto voor een uitvergroting

   
Buizerd

 

Buizerd

Buizerd
Kraligse Bos 2022
klik op de foto voor een uitvergroting

   
Fazant, mannetje

 

Fazant, mannetje

Fazant, mannetje
Kralingse Bos 2022
klik op de foto voor een uitvergroting

   
Fazant, mannetje

 

Fazant, mannetje

Fazant, mannetje
Kralingse Bos 2022
klik op de foto voor een uitvergroting

   
Fazant vrouwtje

 

Fazant vrouwtje

Fazant, vrouwtje
Kralingse Bos 2022
klik op de foto voor een uitvergroting

   
Boomkruiper

 

Boomkruiper

Boomkruiper
2022
klik op de foto voor een uitvergroting

   
Boerenzwaluw

 

Boerenzwaluw

Boerenzwaluw
Lauwersmeer 2020
klik op de foto voor een uitvergroting

   
Blauwe Reiger

 

Blauwe Reiger

Blauwe Reiger
Kralingse Bos, 2022
klik op de foto voor een uitvergroting

   
Blauwe Reiger

 

Blauwe Reiger

Blauwe Reiger
Kralingse Bos, 2022
klik op de foto voor een uitvergroting

   
Blauwborst, baltsend mannetje

 

Blauwborst, baltsend mannetje

Blauwborst, baltsend mannetje
Ackerdijkse Plassen 2022
klik op de foto voor een uitvergroting

   
Blauwborst, baltsend mannetje

 

Blauwborst, baltsend mannetje

Blauwborst, baltsend mannetje
Ackerdijkse Plassen 2022
klik op de foto voor een uitvergroting

   
Bergeend en Tureluur

 

Bergeend en Tureluur

Bergeend en Tureluur Termunten
klik op de foto voor een uitvergroting

   
Aalscholver, drogend

 

Aalscholver, drogend

Aalscholver, drogend
klik op de foto voor een uitvergroting

   
Aalscholvers

 

Aalscholvers

Aalschovers, paartje
2021
klik op de foto voor een uitvergroting